Kollumerzwaag Kirche

Via Pilat&Pilat Interieur was Pilat&Pilat Produkties betrokken bij het tot stand komen van nieuwe kerk meubels.

De vormgeving van tafel Bas is daarvoor als uitgangspunt gebruikt, zo ontstond er een katheder, een knielbank, kleine tafels, een altaar, en een speciaal vormgegeven tabernakel/preekstoel.