De makers van de Famylje Collection: serie portretten, Trude van Assem

door Annelies-pilat #design #ontwerp #portret

serie portretten
DE MAKERS VAN DE FAMYLJE COLLECTION

Trude van Assem,
Beeldend kunstenaar, Leeuwarden

Tekst: Renske Schriemer, Design Press

‘Of ik onderdeel ben van de famylje van Pilat&Pilat? Betrokken ben ik zeker. Zie mij als een verre nicht, iemand die met een bepaalde afstand steeds meeloopt en soms meewerkt. Alles begon jaren geleden met een kunstwerk van mij, een zandwerk, een wandpaneel. Daarin werk ik met zand en lijm dat ik laag voor laag opbouw. Ik wilde het zachte, organische materiaal op een andere manier weergeven. Gjalt Pilat was er door geraakt.
Zijn en mijn vormentaal verschillen van elkaar, maar we delen de liefde voor het ambacht, voor het materiaal. Of ik nu werk met zand, beton of propjes papier; je verbindt je met het materiaal. Dat herken ik bij Gjalt. We zijn elkaar altijd blijven volgen, en mijn werk is vaak tentoongesteld bij Pilat&Pilat. De verwantschap voerde Gjalt en mij ook samen naar de fabriek in Bosnië. Daar stuitte ik op restmateriaal, en ben gaan werken met de kleine blokjes hout. Eindeloos schuiven, passen en meten. Schalen Anna en Maria zijn daar uit voortgevloeid. Ik vind dat patroon van het kopse hout heel erg mooi.
Soms ontstaat mijn werk ook spontaner. Als ik even geen richting of plan heb, of ik loop vast, dan neem ik de ruimte om gedachteloos aan de slag te gaan. Zo had ik eens een partij plaathout gekregen. Ik besloot om te gaan experimenteren met het begrip ‘tafel’: eindeloos variëren met poten en blad. Uiteindelijk kwam ik op twee open vierkante vormen die haaks op het blad het onderstel vormen. Gjalt reageerde verbaasd toen hij foto’s ervan tegenkwam op mijn website. “Die tafel gaan we produceren”, besloot hij. En dat is Klaas, mijn tafel voor Pilat.’

' Mijn vormentaal verschilt van die van Gjalt Pilat, maar we delen de liefde voor het ambacht, voor het materiaal.'

Schrijver: Annelies Pilat

Gerelateerde blogs

deel deze pagina